Kontaktet

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania) mund të kontaktohet në adresën:
Bulevardi Zhan Dark, Pallatet Matrix, Kulla 5, Apt 22, Tirana, Albania
E-mail: office.albania@birn.eu.com